Calendari escolar

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.

Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.

Dies festius de lliure disposició i festes:

12 d’octubre de 2018

15 d’octubre de 2018

1 de novembre de 2018

2 de novembre de 2018

6 de desembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

1 de maig de 2019

10 de juny de 2019

Jornada compactada:

L’horari lectiu del centre és de 8:55 a 12:30 h i de 14:55 a 16:30 h.

El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 11 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.).

Per als alumnes que inicien l’escolarització a Educació Infantil 1 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.