Calendari escolar

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.

Del 29 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

Últim dia d’escola: 22 de juny

Dies festius de lliure disposició i festes:

12 d’octubre de 2020

13 d’octubre de 2020

7 de desembre de 2020

8 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

30 d’abril de 2021

24 de maig de 2021

L’horari marc del centre és:

G1G2, 2n, 4t i : de 8:50 a 12:20 h i de 14:50 a 16:20 h.
G3, G4, 1r, 3r i : de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h.
G5: de 9:10 a 12:40 h i de 15:10 a 16:40 h.
P3: de 9:15 a 12:45 h i de 15:15 a 16:45 h.

El dia 22 de desembre de 2019 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat:

G1G2, 2n, 4t i : de 8:50 a 12:50 h.
G3, G4, 1r, 3r i : de 9:00 a 13:00 h.
G5: de 9:10 a 13:10 h.
P3: de 9:15 a 13:15 h.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels quatre primers dies de classe i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.