Assemblea d’Aula i Assemblea de Delegats/des

ASSEMBLEA D’AULA

IMG_2282

L’Assemblea d’aula forma part del Pla d’Acció Tutorial i, per tant, del Projecte de Convivència. L’Assemblea és el moment en el que els alumnes parlen, opinen, s’escolten, dialoguen i canalitzen les seves inquietuds per tal de fer propostes de millora i arribar així a acords de classe.

A les aules d’Educació Infantil i Primària fem sessions d’assemblees d’aula quinzenalment. L’objectiu és que els alumnes participin de les decisions de la vida del grup i de l’escola. Cada classe té un delegat/da, moderador/a i secretari/ària encarregats de dinamitzar les assemblees a l’aula.

Per començar es llegeix l’ordre del dia i es comprova si s’han complert els acords de la darrera assemblea. Cada comunitat s’organitza per tal que es puguin  recollir les inquietuds i temes a tractar a la classe.

 

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES

L’Assemblea de Delegats i Delegades de l’escola està formada pels delegats/des de cada grup-classe, des de P5 fins a 6è, i la Cap d’Estudis, com a representant de l’Equip Directiu del centre. L’objectiu principal de l’Assemblea és crear un espai per escoltar l’opinió de l’alumnat i fer-lo partícip de la vida i gestió de la nostra escola.

A cada aula, s’escull democràticament un/a representant del grup que serà la veu de l’alumnat a l’Assemblea. S’acostumen a celebrar una o dues reunions per trimestre, i en aquestes sempre es treballen temes que afecten l’organització de l’escola: aspectes d’actualitat, propostes de millora