Assemblees i Consell d’Infants

ASSEMBLEES D’AULA

IMG_2282

L’Assemblea d’aula és una metodologia, una forma de canalitzar les inquietuds dels nostres alumnes. L’Assemblea és el moment on els alumnes parlen, opinen, s’escolten, dialoguen…per tal de fer propostes de millora i arribar així a acords de classe.

A les aules d’Educació Infantil i Primària fem sessions d’assemblees d’aula quinzenalment. L’objectiu és que els alumnes participin de decisions de la vida del grup i de l’escola. Cada classe té un delegat/da, moderador/a i secretari/a encarregats de dinamitzar les assemblees a l’aula.

Per començar es llegeix l’ordre del dia, es comprova si s’han complert els acords de la darrera assemblea. Cada cicle s’organitza per tal que es pugui anar recollint les inquietuds i temes a tractar a classe.

CONSELL D’INFANTS

Enllaç a les publicacions del Consell d’Infants del curs 2014-15: Portal de Participació Ciutadana de Caldes de M.

Extreta de la web de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Extreta de la web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Els alumnes de Cicle Superior de les escoles de Caldes de Montbui participen al Consell d’Infants, activitat gestionada per l’Ajuntament de Caldes.

Cada grup-classe tria a un Conseller d’aula i és l’encarregat de representar al grup. Aquest alumne assisteix a reunions puntuals a l’Ajuntament on preparen activitats per realitzar a l’aula. Tot aquest treball pretén fomentar la comunicació entre la opinió dels infants i l’entitat municipal. És una manera d’escoltar les veus dels més petits i tenir-les en compte per poder millorar el nostre poble.