TREBALL PER RACONS

El treball per racons és una proposta metodològica que proposa delimitar, dins l’aula, diferents espais on els alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu.

Aquesta manera de treballar ofereix una varietat de propostes a les quals els alumnes poden accedir de forma oberta, amb l’ajut d’altres companys i/o de l’adult.

En els treball per racons els alumnes juguen, manipulen, fan hipòtesi, experimenten, verbalitzen i/o registren gràficament el procés i el resultat. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

A la Comunitat de Petits es fan racons de treball i també racons de joc.

A la Comunitat de Mitjans i la Comunitat de Grans es fan racons de llengua i matemàtiques.

4t. RACONS

Als nens i nenes de 4t els hi agrada molt treballar per racons. Durant l’estona de racons s’organitzen en grups reduïts on es porten a terme activitats relacionades amb allò que s’està treballant i repassant a l’aula. Són moments on hi ha un treball més… Llegeix més»

RACONS A P5

A les classes de p5 continuem el treball per racons, una metodologia que ens permet treballar diferents aspectes com l’esquema corporal, les matemàtiques, la lectoescriptura…i amb uns agrupaments que varien en cada sessió. Sempre són grups petits i amb companys i companyes diferents, això ens… Llegeix més»