Preus

GiSD (Globalització i Socialització de Despeses)

GiSD Amb Sol·licitud de Beca Ajuntament Descompte nombrosa/monoparental Família nombrosa/monoparental amb sol·licitud de beca
1 fill/a a l’escola 182€ 112€ 155€ 85€
2 fills/es a l’escola 364€ 224€ 310€ 170€
3 fills/es a l’escola   – 336€ 465€ 225€

AMPA  – Quota de soci: 45€. A partir del segon fill/a: 35€

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: 40€

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:  En funció de l’activitat