Història

                                                                          L’ACADÈMIA MONTBUI
Els trets peculiars de l’escola vénen donats per la seva història, que comença l’any 1960. La seva creació
sorgeix per iniciativa de l’Ajuntament a fi de solucionar les necessitats escolars de la població, ja que en aquell temps no hi havia cap centre a Caldes que impartís el Batxillerat.
Per cobrir legalment la seva fundació es va crear l’Associació Cultural, propietària legal del centre, sense pretendre cap fi lucratiu.
Neix així l’Acadèmia Montbui, sota la direcció d’en Delfí Dalmau Argemí, primer centre de Caldes on es donava la coeducació, fet que aleshores va provocar algunes crítiques adverses. A partir del curs 1965-66 es va introduir el Parvulari i el curs 1971-72 es va fer el pas de Batxillerat a EGB.

Al principi es fan les classes a les dependències del Museu Arqueològic de Caldes. Després es produeix el trasllat al local d’una antiga farinera on el centre s’hi ubica durant 14 anys.
Però aquest local no reunia les condicions físiques exigides i, per evitar la desaparició de l’escola, l’única alternativa viable era la construcció d’un nou edifici.
En aquells moments pares i mestres, fent pinya, van lluitar plegats per aconseguir els mitjans necessaris per a portar a terme aquesta construcció. Fins i tot persones alienes a l’escola van donar el seu suport, tant moral com econòmic, per tal de conservar un centre educatiu d’aquestes característiques al poble.
Un cop traslladats a la nova escola, es van agreujar els problemes econòmics que ja existien.
Els pares havien de fer front a les quotes mensuals i al pagament dels interessos del préstec bancari que s’havia sol.licitat per a la construcció. Cada vegada hi havia més famílies que no podien suportar aquestes despeses.
A més, l’escola havia procurat sempre que la situació socio-econòmica de les famílies no suposés un impediment per a la matriculació dels seus fills. Tornava a estar en perill la continuïtat del centre. Tot plegat fa que es comenci a plantejar el pas a escola pública.

Dins d’aquest context i ja que els principis i l’ideari de l’escola coincidien amb els de les escoles del CEPEPC (Col.lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana) el centre es va integrar en aquest col.lectiu i, com la resta de les escoles que el formaven, va demanar la integració a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat.
Finalment, el curs 1987-88 l’escola va passar a escola pública d’Educació Infantil i Primària. A partir del curs 2002-03 l’escola comença un procés de desdoblament que culmina el curs 2006-07 quan esdevé un centre de doble línia.