Consell d’Infants

Els alumnes de 5è i 6è de les escoles de Caldes de Montbui participen al Consell d’Infants, activitat gestionada per l’Ajuntament de Caldes.

Cada grup-classe tria a un Conseller d’aula i és l’encarregat de representar al seu grup. Aquest alumne assisteix a les reunions convocades per l’Ajuntament on preparen activitats per realitzar a l’aula. Tot aquest treball pretén fomentar la comunicació entre la opinió dels infants i l’entitat municipal. És una manera d’escoltar les veus dels més petits i tenir-les en compte per poder millorar el nostre poble.

Enllaç a les publicacions del Consell d’Infants del curs 2014-15: .

Consell d’infants