APRENDRE AMB LA TECNOLOGIA

Les noves tecnologies s’han convertit en un recurs més afegit a les aules de la nostra escola. Considerem que la tecnologia és un mitjà motivador pels alumnes. És per aquest motiu que a les nostres aules disposem de PDI’s, ordinadors portàtils, netbooks i ordinadors amb programari lliure Linkat. Aquests equipaments faciliten l’aprenentatge ja que permeten enriquir el procés d’ensenyament.

Pla TAC

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, pedagògics i curriculars. Aquest document recull l’ús de la tecnologia a la nostra escola.

El centre disposa d’una aula d’ordinadors on els alumnes van a fer informàtica.Utilitzem netbooks i ordinadors portàtils a les aules per fer treballs en grup, consultes, cerques d’informació, activitats de reforç i/o ampliació. També tenim Pissarres Digitals Interactives i projectors on els alumnes poden interactuar i tauletes digitals.

4t. ROBÒTICA

Amb la finalitat d’introduir-nos al món de la robòtica, el centre de recursos ens va oferir el següent material: Un Probot i 4 Lego wedo. A l’escola ja disposàvem d’un Mbot.
Vam poder crear, observar i programar els robot per tal que seguissin les nostres ordres.
Amb… Llegeix més»

Robots a l’escola

A l’escola ens hem iniciat en el món de la robòtica, gràcies a uns simpàtics robots que ens han vingut a visitar: els Bee-Bots.  Prèviament vam poder practicar a les tauletes digitals una aplicació per jugar amb aquests robots.

Els alumnes de 6è. havien triat treballar el projecte de la intel·ligència artificial i, a més dels Bee-Bots, han conegut altres programes i robots com: Scratch, Pro-Bot, MBot i Lego WeDo.