APRENDRE AMB LA TECNOLOGIA

Les noves tecnologies s’han convertit en un recurs més afegit a les aules de la nostra escola. Considerem que la tecnologia és un mitjà motivador pels alumnes. És per aquest motiu que a les nostres aules disposem de PDI’s, ordinadors portàtils, netbooks i ordinadors amb programari lliure Linkat. Aquests equipaments faciliten l’aprenentatge ja que permeten enriquir el procés d’ensenyament.

Pla TAC

En el Pla TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement) es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, pedagògics i curriculars. Aquest document recull l’ús de la tecnologia a la nostra escola.

El centre disposa d’una aula d’ordinadors on els alumnes van a fer informàtica.Utilitzem netbooks i ordinadors portàtils a les aules per fer treballs en grup, consultes, cerques d’informació, activitats de reforç i/o ampliació. També tenim Pissarres Digitals Interactives i projectors on els alumnes poden interactuar i tauletes digitals.