Revista “La Finestra”

Cada curs es publica a nivell intern la Revista La Finestra on els protagonistes són els mateixos alumnes. La revista és un mitjà de comunicació amb les famílies en la que hi participem tots i ens serveix per recollir totes les activitats realitzades al llarg del curs a les nostres aules. Són activitats d’aula explicades pels alumnes sobre temes com la Setmana Temàtica, treballs de diferents àrees, entrevistes, jocs com mots encreuats, fotografies, entre d’altres… Els alumnes estan encantats de veure com el què ells han escrit i dibuixat, queda publicat a una revista!! Al llarg del segon trimestre els alumnes i mestres treballen en la seva edició i cap al mes d’abril s’entrega una mostra de la revista per família. També està disponible en versió digital.

La Finestra 18-19

La Finestra 16 17