AULA VIRTUAL

L’escola Montbui aposta per la implantació de la solució integrada de comunicació i col·laboració G Suite for Education que Google ofereix als centres educatius. Comprèn eines allotjades de correu electrònic, calendari i xat, a més d’altres serveis que Google permet afegir al paquet principal per adaptar-lo a les necessitats dels centres i usuaris.

Al centre implantarem aquesta solució per als docents i per a tot l’alumnat. És per això que es crearà un compte de correu G Suite for Education a cada alumne, sota el domini

@escolamontbui.org

D’aquest compte de G Suite For Education principalment hem de destacar:

 • Els serveis principals de G Suite for Education compleixen amb la llei de Drets Educatius de la Família i privadesa (FERPA) i Llei COPPA.
 • Els serveis de G Suite for Education no recopilen ni utilitzen dades dels alumnes amb fins publicitaris ni creen perfils d’anuncis.
 • Aquests comptes són administrats per l’Escola Montbui, no funcionen per a correus externs al centre i seran eliminats un cop l’alumne acabi la primària o causi baixa del centre, tenint garantia d’esborrat complet de les dades dels alumnes.
 • L’alumnat del centre no podrà enviar ni rebre correus de cap usuari extern al domini de l’escola.
 • Els usuaris alumnes no podran compartir fitxers o informació amb usuaris de fora del domini.
 • L’escola es reserva el dret de desactivar per a l’alumnat totes aquelles eines que cregui necessari incloses en el G Suite for Education de forma temporal o permanent, segons convingui.

Per a l’ús de totes les eines que incorpora G Suite for Education es recomana utilitzar el navegador Google Chrome.

Amb aquests comptes, l’alumnat disposarà principalment de:

 • Comunicacions (correu amb el nom del domini)
 • Calendari
 • Emmagatzematge (Drive)
 • Col·laboració (documents compartits)
 • Gestió de classes (Classroom)
 • I aquelles altres que el centre consideri convenients dins de la Suite.

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb la direcció del centre.