L’ESCOLA

Fa ja tres anys, l’Escola va encetar un procés de reflexió important per part de tot l’equip docent. Des de fa un temps ens estem qüestionant com estimular la capacitat d’aprenentatge dels nostres alumnes i les seves habilitats i potencialitats personals.

Ens proposem desenvolupar en la mesura de les nostres possibilitats iniciatives d’innovació pedagògica.

Al mateix temps, amb el suport del Claustre, el Consell Escolar i l’AMPA, ens hem adherit al Programa Escola Nova 21 ja que compartim els objectius d’una escola avançada.

Aquesta secció conté informació general de l’Escola relacionada amb els trets característics:

Projecte Educatiu de Centre

– AMPA

– Consell Escolar

– Equip docent

– Espais

– Història

– On som

– Trets d’identitat

– Metodologia