L’ESCOLA

Fa quatre anys, l’Escola va encetar un procés de reflexió important per part de tot l’equip docent. Des de fa un temps ens estem qüestionant com estimular la capacitat d’aprenentatge dels nostres alumnes i les seves habilitats i potencialitats personals.

Ens proposem desenvolupar en la mesura de les nostres possibilitats iniciatives d’innovació pedagògica. Formem part del Grup d’Innovació Didàctica de Matemàtiques a+a+ de Rosa Sensat, i amb el suport del Claustre, el Consell Escolar i l’AMPA, ens hem adherit al Programa Escola Nova 21 ja que compartim els objectius d’una escola avançada  basats en els set principis de l’aprenentatge.

Els 7 principis de l’aprenentatge