L’Escola a la Ràdio

Ja fa uns quants anys que l’Escola Montbui participa al programa l’Escola a la Ràdio. És un programa organitzat per Ràdio Caldes i els alumnes de Cicle Superior 2.

radiocaldes

Són els mateixos alumnes qui, en hores de llengua catalana, s’organitzen per grups, trien un tema d’interès i elaboren el guió de treball. A partir d’aquí les mestres ho corregeixen i elaboren el guió definitiu.

S’estableix un calendari de programes on cada 15 dies un grup entre 4-5 alumnes es desplacen fins a les instal.lacions de Ràdio Caldes per gravar el programa. Aquesta activitat està supervisada per un mestre/a i es realitza sempre dins l’horari lectiu.