TALLERS EDUCACIÓ INFANTIL

Una part de l’horari dels nens de 3, 4 i 5 anys el dediquem a l’aprenentatge col·laboratiu i compartit a través dels tallers rotatius. Els i les alumnes de p3/p4/p5 es barregen amb la intenció de crear un ambient d’empatia i de desenvolupar progressivament l’adaptació no només a l’escola sinó al propi procés maduratiu. Col·laboració, empatia i adaptació són tres aspectes claus per introduir els nens i les nenes en la vida a l’escola, els quals seran imprescindibles al llarg de tota l’escolaritat.

Taller de Construcció Lego

En aquest taller juguem amb peces de Lego “petit”. Cada infant té les mateixes peces i han de crear un animal i dir quin és. També creen una figura a partir d’un model establert. El fet de donar-li  forma a una idea a través d’un material, en aquest cas el Lego que permet fer i desfer, repensar i canviar, promou la coordinació viso-manual i l’estructuració de les seqüències per obtenir un producte final. D’altra banda, els nens i nenes deixen anar la imaginació i utilitzen el llenguatge per explicar la seva figura. Es vol aconseguir:

 • Jugar  de forma espontània amb peces del Lego.
 • Reforçar al coordinació ull-mans per construir un producte seguint un model.
 • Millorar l’expressió oral.

   

 

Taller: Experimentem amb els colors

En aquest taller experimentem amb els colors a partir de diferents materials: aigua amb colorant, pintures, papers de celofana i plastilina. L’activitat es realitza barrejant els colors primaris per tal d’aconseguir-ne d’altres de manera que l’experiment els porti al raonament posterior. Una de les avantatges d’aquest taller és que permet la realització d’hipòtesis i posteriorment comprovar-les. Destaquem aquests objectius:

 • Obtenir  les barreges de colors amb diferents materials plàstics.
 • Iniciar-se a fer hipòtesis davant l’experimentació.
 • Saber expressar les descobertes després de l’experimentació.

Taller: El cos humà amb elements naturals

En aquest taller repassem les parts del nostre cos prenent consciència de la figura humana per després representar-lo amb elements de la natura que ens envolta. D’aquesta manera es constata l’aprenentatge previ. Els principals objectius que volem aconseguir són:

 • Saber reconèixer les parts del cos humà.
 • Ser capaços d’identificar semblances i diferències amb altres cossos.
 • Aconseguir confeccionar un cos humà amb diferents elements naturals.
 • Promoure una actitud de respecte entre companys/es.

         

Taller de Plastilina

En aquest taller s’elaboren galetes com si fóssim pastissers i pastisseres  a partir de la manipulació de plastilina amb l’ús diferents eines. Una primera idea ens porta al producte final. El modelatge és una activitat que sovint desperta l’ interès dels infants per sí mateixa i aquí hi afegim la representació d’un ofici. Volem aconseguir:

 • Prendre la  iniciativa per produir. 
 • Desenvolupar estratègies per elaborar  pastissos i galetes fictícies.

Taller de Circuits elèctrics

En el taller de circuits elèctrics experimentem i provem enllaçant diferents elements per tal d’aconseguir llum, afavorint situacions d’aprenentatge vivencial. En aquest cas, cada infant disposa de tots els elemnts necessaris per tal que desenvolupi el seu propi pensament científic. Els objectius més destacables són els que apuntem tot seguit:

● Desenvolupar la capacitat d’observar i explorar de forma activa.

● Despertar l’interès científic i experimental.

● Saber relacionar objectes de la vida quotidiana amb propietats experimentades.

● Fomentar l’aprenentatge compartit.

Taller: Rescatem als dinosaures

El punt de partida és un correu electrònic que arriba quan s’inicia la primera sessió del taller  enviat per uns hipotètics científics que demanen ajuda per poder rescatar d’uns dinosaures.  Es tracta d’un element molt motivador que dóna un toc de gamificació. Reben instruccions amb diferents objectius per construir en equip. El que es vol aconseguir amb aquest taller és:

 • Resoldre un repte en treball cooperatiu seguint un procediment de planificació i desenvolupament.
 • Experimentar participant activament. 
 • Representar gràficament la construcció obtinguda mitjançant un dibuix.

Taller de Joguines amb material de rebuig

A partir de material reciclat, en aquest cas partim  una ampolla de plàstic, elaborem una joguina amb taps, retalls de paper, canyetes, pals,… Es fonamenta en el “Learning by doing”, sent molt important el procediment a seguir, des de la primera idea fins a l’obtenció final de la joguina. Els objectius que es volen assolir són:

 • Transformar materials de rebuig amb objectes funcionals desenvolupant una idea inicial.
 • Saber utilitzar amb autonomia diferents tècniques plàstiques i materials diversos per tal de fer una joguina.
 • Aprendre a manipular adequadament els estris i materials utilitzats durant l’activitat.

Taller de Matemàtiques

A través de diferents materials es proposa a l’alumnat assolir 2 reptes: dissenyar i construir un pomer i fer la recollida de les pomes més àgil a través de la fabricació d’un tobogan per transportar-les. La proposta és oferir materials per desenvolupar una idea i prototipar-la, anticipant possibles càlculs i operacions. Amb la realització de les propostes els nens i nenes  hauran de fer ús de diverses capacitats on s’hauran d’assolir objectius com:

 • Experimentar amb diferents materials i les seves possibilitats.
 • Iniciar-se en l’abstracció i en alguns conceptes matemàtics.
 • Reconèixer les parts d’un pomer.

Taller d’Experimentació amb llum

Mitjançant la llum i les ombres, en aquest taller situem a l’alumnat  en un ambient ric, que afavoreix situacions d’aprenentatge i desenvolupament per mitjà de l’experimentació amb diferents materials.  Es juga amb clars i obscurs, opacs i translúcids, de tal manera que la manipulació porta a l’evolució. És una eina amb infinites possibilitats creatives, totalment sensorial. Amb les taules de llum, i més concretament amb el seu ús en aquest taller pretenem:

 • Descobrir diferents fonts de llum i algunes de les seves propietats segons els diversos elements utilitzats.
 • Despertar la curiositat per observar i experimentar com són i com funcionen alguns elements i fets quotidians produïts  en el entorn immediat dels infants.

Taller Multisport

En el taller de multisport i es fomenta l’activitat física, l’autonomia de moviment i la iniciativa personal mitjançant el joc utilitzant tota mena d’estris i complements. Amb la incorporació del petit rocòdrom dins de l’aula de psicomotricitat enfortim els músculs i coordinem braços i cames per avançar per la paret. També introduïm els nens i nenes al món del ioga, com a estratègia d’autocontrol i relaxació. Paral·lelament,  l’us de la llengua anglesa en aquestes sessions els apropa al coneixement i pràctica funcional de l’ idioma. Els principals objectius d’aprenentatge són:

 • Conèixer i identificar el vocabulari de les parts del cos i dels principals verbs de moviment a través del joc.
 • Fomentar el joc cooperatiu. 
 • Potenciar l’aprenentatge de la llengua anglesa de manera significativa.