Comunitat

Consell Local d’Infància:
L’Escola participa al Consell Local d’Infància de la ciutat. Un infant de 4t i un de 5è són els representants de l’Escola en aquest Consell que vol que els més petits tinguin veu i vot en les decisions que es prenen al lloc on viuen. És una fórmula ideal perquè els més petits coneguin els seus drets i deures i aprenguin a ser ciutadans i ciutadanes democràtics.

Relació amb la Fundació Marianao:
Tenim una relació molt estreta amb la Fundació Marianao. Alguns dels nostres infants assisteixen al seu Centre Obert amb la consegüent coordinació entre les tutores i l’Escola i el seu monitoratge, participen al Casal d’Estiu o se n’aprofiten de les beques de suport a l’estudi o d’èxit escolar que se’ns ofereixen. Participem activament en molts dels projectes endegats per la Fundació, conjuntament amb altres centres i entitats del barri Marianao.