Projecte interdisciplinari de Centre

Cada curs escolar es tria, a nivell d’alumnat, una temàtica per al projecte interdisciplinari d’Escola. Es defineixen els objectius generals i els específics de cada cicle o nivell, els continguts, les activitats i els criteris d’avaluació i es treballa com a eix transversal, de forma cooperativa, i des de totes les àrees. Esdevé el fil conductor de moltes de les activitats del centre. Aquest curs el Projecte gira entorn “Els animals”.