Escola Verda

          

Tenim el distintiu d’Escola Verda des de l’any 2009 i participem a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya i de Sant Boi. Respectem i cuidem el medi ambient i afavorim totes les actuacions sostenibles que estan al nostre abast: compostatge, reducció de la generació de residus (ús de carmanyola o boc’n roll, reutilització de paper, circulars via correu electrònic); recollida selectiva de residus (paper, plàstic, matèria orgànica, oli i piles); participació als projectes proposats per l’Ajuntament de Sant Boi: Sant Boi Sa (menja sa i fes esport i sumaràs vida) i Marató de l’estalvi energètic; realització de la gimcana de medi ambient i de l’esmorzar saludable; celebració de la setmana de la ciència -aula de ciències-; creació de la figura dels i de les assessors i assessores mediambientals… I molt més.