Comunitat

Consell Local d’Infància:
L’Escola participa al Consell Local d’Infància de la ciutat. Un infant de 4t, un de 5è i un de 6è són els representants de l’Escola en aquest Consell que vol que els més petits tinguin veu i vot en les decisions que es prenen al lloc on viuen. És una fórmula ideal perquè coneguin els seus drets i deures i aprenguin a ser ciutadans i ciutadanes democràtics.

Relació amb la Fundació Marianao:
Tenim una relació molt estreta amb la Fundació Marianao. Alguns dels nostres infants assisteixen al seu Centre Obert amb la consegüent coordinació entre les tutores i l’Escola i el seu monitoratge. Participem activament en molts dels projectes endegats per la Fundació, conjuntament amb altres centres i entitats del barri Marianao.