Material escolar i llibres de text

El material fungible de l’alumnat és socialitzat. Les famílies paguen una quota anual, aquest curs de 70 €, que dóna dret als infants a fer-lo servir. Està centralitzat a una aula del centre i les persones de l’equip directiu són les encarregades de portar-ne el control: fer-ne les comandes, organitzar-lo, gestionar-lo, distribuir-lo i reposar-lo.

Es fan servir llibres de text a l’Educació Primària en algunes matèries. A partir de 3r de Primària hi ha la possibilitat de reutilitzar-ne els que algunes famílies donen a l’AFA.

Llibres de text 1r              Llibres de tex 2n              Llibres de text 3r

Llibres de text 4t               Llibres de text 5è             Llibres de text 6è

Tant a Educació Infantil com a Educació Primària, cada infant disposa d’una agenda escolar que és la principal via de comunicació Escola-Família.

Per a psicomotricitat i Educació Física hi ha un uniforme esportiu que es ven a la botiga Multifil (carrer de Montmany, 25). A partir de 1r de Primària els infants han de portar una bossa amb estris d’higiene personal.

Els infants d’Educació Infantil porten bata, de quadradets verds i blancs, oberta amb botons pel davant, per fer activitats plàstiques.

L’esmorzar es porta a una carmanyola o boc’n roll, ja que som Escola Verda i intentem generar el mínim de residus.

 

material_escolat