EAP

Setmanalment tenim al centre el suport d’una psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica). Fa el seguiment de l’alumnat de l’Escola escolaritzat amb dictamen de NEE (Necessitats Educatives Especials) o de SCD (Situació Social o Cultural Desfavorida) i el dels infants amb problemes greus d’aprenentatge i/o de conducta i ens en dóna orientacions tant a nosaltres com a les famílies. A més, col·labora amb l’equip docent en l’atenció a la diversitat. Puntualment, quan és necessari, també comptem amb la col·laboració de la treballadora social de l’EAP.