Acollida

L’AFA és l’encarregada de contractar l’empresa que realitza el servei d’acollida matinal, de migdia o de tarda, actualment El Menú del Petit. En funció del número de famílies interessades que els seus fills i filles gaudeixin d’aquest servei es podran oferir o no els diferents tipus d’acollida (mínim 10 infants).

Ara per ara s’ofereix l’acollida matinal de 7:30 h a 9:00 h i de tarda de 16:30 h a 17:30 h, tot i que es fa de 8:00 h a 9:00 h (demanda). Hi ha l’opció de ser usuària fixa (3, 4 o 5 dies a la setmana) o esporàdica. Les famílies fixes fan el pagament a través de domiciliació bancària. Les famílies esporàdiques paguen en efectiu, mitjançant tiquets. El preu de l’acollida matinal per als usuaris fixes és de 37 € mensuals l’hora i de 20,20 € mensuals la mitja hora. Per als usuaris esporàdics el preu és de 3,50 € diaris l’hora i de 2,50 € diaris la mitja hora.