Projecte Lingüístic

El present Projecte Lingüístic de Centre és una modificació del que fou aprovat pel Consell Escolar el mes de juny de l’any 2008 (Curs 2007/2008)

Aquest projecte és un recull de tots els acords que va prenent la comunitat educativa respecte al tractament de les llengües i al seu procés d’ensenyament-aprenentatge. És un instrument flexible que ha de permetre que els infants puguin desenvolupar una competència plurilingüe que els ajudi a poder comunicar-se, expressar-se i viure en un entorn culturalment divers.

Accés al Projecte Lingüístic de Centre