Menjador escolar

L’AFA és l’encarregada de contractar l’empresa que realitza el servei de menjador, actualment El Menú del Petit.

Tenim cuina pròpia, in situ, per la qual cosa el dinar s’elabora diàriament a l’Escola. Hi ha disponibilitat de menús especials en cas d’intoleràncies, d’al·lèrgies i/o de malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Hi ha establerts dos torns per dinar: un de 12:30 h a 13:30 h, per a Educació Infantil i Cicle Inicial, i l’altre de 13:30 h a 14:30 h, per a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Els infants de P3 fan migdiada i la resta d’alumnes fan les activitats programades per l’equip de monitoratge.

Hi ha l’opció de ser usuària fixa (3, 4 o 5 dies a la setmana) o esporàdica. Les famílies fixes paguen a través de domiciliació bancària i les famílies esporàdiques paguen a través del Servicaixa (tiquets). El preu del servei de menjador és de 6,20 € diaris per als usuaris fixes i de 6,80 € diaris per als usuaris esporàdics (inclou aigua d’ampolla).