Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són les que es fan a l’Escola fora d’horari lectiu.  Aquestes activitats són organitzades per l’AMPA i han de ser aprovades pel Consell Escolar.  Són ofertades al setembre, prèvia proposta de les famílies, i comencen a l’octubre.

Per poder dur-les a terme, l’AMPA disposa de les instal·lacions de l’Escola. La sol·licitud dels espais la fa a l’Ajuntament, previ vist-i-plau de la direcció del centre.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019

DILLUNS   DIMARTS DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES
DANSA

(P3, P4 i P5)

 

 

 

ANGLÈS

(P4 i P5)

PISCINA

(P3 a 6è)

 

 

 

 

 

 

BÀSQUET

(1r a 6è)

Horaris: Les activitats es realitzaran de 16:30h a 17:30h, exceptuant la de piscina que serà de 17:15h a 18h o de 18h a 18:45h (places limitades, tindran prioritat les renovacions).

Preus: Les activitats extraescolars tenen un preu de 14€ al mes.

El preu de piscina per un dia a la setmana és de 49€ a Educació Infantil i de 42€ a Educació Primària, per trimestre, revisable al gener amb l’IPC.