Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són les que es fan a l’Escola fora d’horari lectiu.  Aquestes activitats són organitzades per l’AFA i han de ser aprovades pel Consell Escolar.  Són ofertades al setembre, prèvia proposta de les famílies, i comencen a l’octubre.

Per poder dur-les a terme, l’AFA disposa de les instal·lacions de l’Escola. La sol·licitud dels espais la fa a l’Ajuntament, previ vist-i-plau de la direcció del centre.

Aquest curs, a causa de la pandèmia, de moment, no s’estan realitzant activitats extraescolars.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2019-2020

DILLUNS   DIMARTS DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES
Dansa

(P3 a P5)

Dansa

(1r a 6è)

Piscina

(P3 a 6è)

Multiesport

(P3 a P5)

Anglès

(1r a 6è)

Anglès

(P3 a P5)

Horaris: Les activitats es realitzaran de 16:30h a 17:30h, exceptuant la de piscina que serà de 17:15h a 18h (places limitades, tindran prioritat les renovacions).