Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan pel que fa a la gestió econòmica i acadèmica i a l’organització i funcionament general del centre, supervisant el Projecte de Direcció. És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

El Consell Escolar està compost pel/per la director/a, el/la cap d’estudis, cinc representants del sector mestres, cinc representants del sector pares i mares (dels quals un hi representa l’AFA), un/a representant del sector PAS, un/a representant de l’Ajuntament i el/la secretari/ària, que exerceix de secretari/ària del Consell, amb veu, però sense vot.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Mª Dolores Álvarez Cañadas Directora del centre
Anna Montalà Cruz Cap d’estudis
Daniel Martínez Redondo
Regidor de l’Ajuntament
María A. Bautista Gonzalez Sector mestres
Mª Carmen Escobar Román Sector mestres
Fernanda Flete Blanco
Sector mestres
Irene Calero García Sector mestres
Sílvia Sánchez Chávez
Sector mestres
Aurora Barba Martínez Sector pares i mares d’alumnes
Mª Carmen Cazorla García Sector pares i mares d’alumnes
Mª Begoña Fernández Jiménez Sector pares i mares d’alumnes
Pau Iglesias Arias Sector pares i mares d’alumnes
Lorena Vivé Ruíz Representant AFA
María Díaz Morales Representant sector PAS
Mercedes Rubio Martínez Secretària

Comissió Permanent:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sra. Aurora Barba Martínez
Representant dels pares i mares
Sra. Irene Calero García Representant dels/de les mestres
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. María Díaz Morales Representant sector PAS
Sra. Lorena Vivé Ruíz
Suplent representant dels pares i mares
Sra. María A. Bautista Gonzalez Suplent representant dels / de les mestres

Comissió Econòmica:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sra. Mª Carmen Cazorla García Representant dels pares i mares
Sra. Mª Carmen Escobar Román Representant dels/de les mestres
Sr. Daniel Martínez Redondo Representant Ajuntament
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. Mª Begoña Fernández Jiménez Suplent representant dels pares i mares
Sra. Sílvia Sánchez Chávez
Suplent representant dels / de les mestres

Comissió de Convivència:

Sra. Mª Dolores Álvarez Cañadas Presidenta (directora del centre)
Sra. Anna Montalà Cruz Cap d’Estudis
Sr. Pau Iglesias Arias
Representant dels pares i mares
Sra. Fernanda Flete Blanco Representant dels/de les mestres
Sra. Mercedes Rubio Martínez Secretària (secretària del centre)
Sra. Mª Begoña Fernández Jiménez
Suplent representant dels pares i mares
Sra. Irene Calero García Suplent representant dels / de les mestres

Persona responsable d’impulsar mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones: Sílvia Sánchez Chávez.

Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys.