Projecte Artístic

   
Des de l’àrea d’educació visual i plàstica hi ha una programació d’Escola que té com a objectiu que quan els infants acabin l’Educació Primària hagin treballat els artistes més coneguts d’arreu del món i dominin les tècniques artístiques més importants. Es treballa fent tallers internivells, un dels quals és de teatre o expressió corporal.