Impuls i foment de l’anglès

angles

 

 

 

 

 

 

El nostre projecte lingüístic impulsa i fomenta l’ús de l’anglès a fi que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques en aquesta llengua en acabar l’etapa d’Educació Primària. Tenim endegats diferents plans per aconseguir-ho:

  • Avançament de l’anglès a P3: hi ha tres sessions setmanals destinades a treballar, dues d’elles de forma desdoblada (amb la meitat del grup-classe), la familiarització amb aquesta llengua a través de cançons, contes… Aquest treball té continuïtat durant tota l’Educació Infantil.
  • AICLE: un dels quatre tallers artístics internivells de l’àrea de visual i plàstica es fa en anglès.
  • Sharing to learn: alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut Marianao vénen un cop a la setmana a fer d’auxiliar de conversa dels infants de Primària. Suposa un enriquiment mutu, ja que és un aprenentatge-servei on els més grans s’emporten la satisfacció i l’experiència d’ensenyar i els més petits gaudeixen de l’aprenentatge entre iguals.

Durant el període 2019-2022 participarem al projecte d’innovació GEP: Generació plurilingüe per avançar en la metodologia AICLE (impartir en llengua anglesa àrees no lingüístiques).