Relació Família-Escola

 

 

 

 

 

 

El Projecte Educatiu de l’Escola contempla la necessitat de fomentar el vincle entre l’Escola i la Família per garantir el procés d’ensenyament-aprenentatge dels infants. És per aquest motiu que les famílies participen activament en la vida del centre com a part essencial de la Comunitat Educativa.