Piscina

Des de fa anys, l’escola durant els dos primers trimestres integra l’activitat de piscina amb l’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà. 

Per  poder dur a terme aquesta proposta l’escola es va posar en contacte amb l’ajuntament de Sant Adrià del Besos i conjuntament amb CEM BESOS  podem gaudir de les seves instal·lacions. 

Aquesta activitat es realitza dimarts (un grup) i dimecres (un altre grup) de 11:30 a 13:30h. En el primer trimestre comença el cicle mitjà i al segon trimestre el cicle inicial. Així incorporem una activitat complementària dins l’àrea d’educació física que els permet, per una banda, aprendre a nedar i desenvolupar l’aparell locomotor del nen/a i per l’altre el treball de l’autonomia personal. Aquesta activitat aquàtica ajuda als nostres alumnes a ampliar la varietat d’activitats físiques que es realitzen al llarg d’educació primària. 

CALENDARI

MES DIMARTS 11:30 a 13:30 DIMECRES 11:30 a 13:30h
OCTUBRE 3R 4RT
NOVEMBRE  3R 4RT
DECEMBRE 3R 4RT
GENER 3R 4RT
FEBRER 2n 1r
MARÇ 2n 1r
ABRIL 2n 1r