Grups interactius

És la forma d’organització de l’aula que fins al moment ha aconseguit generar els millors resultats. 

Consisteix en l’agrupament de tots els alumnes d’una aula en subgrups de quatre o cinc nens/es de la forma més heterogènia possible en el que respecta al gènere, idioma, motivacions, nivell d’aprenentatge i origen cultural. A cadascun dels grups s’incorpora una persona adulta de l’escola o de la comunitat i el seu entorn, que, voluntàriament, entra a l’aula per afavorir les interaccions. El mestre prepara tantes activitats com grups hi ha ( normalment 4). Els grups canvien d’activitat cada 15 o 20 minuts. Els alumnes resolen les activitats interactuant entre ells per mitjà d’un diàleg igualitari. És responsabilitat dels adults assegurar que tots els integrants del grup participin i contribueixin solidàriament amb la resolució de la tasca.

La formació de grups interactius fa que es diversifiquin i es multipliquin les interaccions i que tot el temps de treball sigui efectiu. 

És per tant, una forma d’agrupament inclusiu que millora els resultats acadèmics, les relacions interpersonals i la convivència.