Formació de famílies

L’oferta de formació de les escoles s’obre no només a l’alumnat i professorat sinó també a les famílies. La formació de familiars s’orienta d’una banda cap al coneixement i la participació en les Actuacions Educatives d’Èxit i, de l’altra, a respondre als interessos i necessitats de formació de les pròpies famílies.

L’escola ofereix, d’aquesta manera, espais i programes de formació, si bé són les pròpies

famílies les que decideixen (normalment per mitjà d’una comissió mixta) què, com i quan volen aprendre.

Perquè és important la formació dels familiars? Per donar resposta a les seves necessitats  immediates i promoure així una millora de les seves condicions de vida. I també perquè el projecte INCLUD-ED va concloure, entre altres coses, que el resultat acadèmic de nens i adolescents no depèn tant del nivell educatiu assolit prèviament per les famílies sinó que els pares també estiguin en un procés de formació mentre els seus fills estan a l’escola. Això augmenta el sentit, les expectatives i el compromís amb la importància de l’educació.