Anglès

L’àrea d’Anglès es treballa amb un enfoc comunicatiu en totes les seves dimensions: listening, speaking, reading and writing.
A P5 i a 1r reben la visita del Cheeky Monkey, un simpàtic personatge que porta contes, cançons i jocs perquè els infants s’iniciïn en la llengua anglesa d’una forma dinàmica i divertida.
De 2n fins a 6è es treballa amb la Plataforma Digital Tiger que permet que els alumnes interactuïn entre ells a través de petits diàlegs i roll-plays i fan activitats interactives a la PDI (jocs, cançons, vídeos de comprensió…).