TAC

La comissió TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement) és una de les comissions pedagògiques en les quals treballa el claustre de la nostra escola.
L’objectiu d’aquesta comissió no és altre que el de oferir al nostre alumnat les millors condicions posibles per l’aprenentatge i la millora en l’us de les diferents eines tecnològiques que poden tenir al seu abast en el dia a dia.
Aquest curs 2019-20 l’escola està fent una aposta important en aquesta dirección, ampliant i millorant sensiblement els equipaments tecnològics (tablets, ordinadors, projectors…).