Innovamat

Innovamat es una proposta didáctica, que forma part de la línea d’escola, per ensenyar i aprendre matemàtiques de manera significativa. A partir d’unes aventures i reptes que es plantegen, treballem de manera comptencial els diferents blocs de continguts de l’àmbit matemàtic . Tanmateix, amb l’ajuda de la plataforma i les nostres tablets, podem treballar de manera digital aquests contiguts a partir d’una metodologia variada i manipulativa.

La finalitat és que els i les alumnes raonin, conversin, manipulin, verbalitzin i facin ús de les matemàtiques de forma contextualitzada i competencial.