Què fem?

L’escola Cascavell és una escola pública catalana i com a tal es defineix com a inclusiva, aconfessional i respectuosa amb la pluralitat.

Els principis que orienten i volen ser la base del projecte educatiu de l’escola Cascavell són:

  • L’objectiu principal de l’escola ha de ser el desenvolupament de les capacitats de cada infant i la millora dels processos educatius i, per tant, qualsevol proposta d’organització i funcionament ha d’anar enfocada a assolir aquest objectiu.
  • Tots i totes formem l’escola (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) de manera que tots compartim aquest projecte.
  • Vetllem perquè els infants i el personal del centre vinguin a gust a l’escola, perquè la millor manera per desenvolupar amb èxit qualsevol projecte és creant un bon clima de treball i de confiança, on tothom se senti informat, valorat i se’n senti responsable.
  • El treball en equip com a sistema d’organització i d’aprenentatge.
  • Un equip humà implicat en el procés educatiu de cada infant.

Si vols veure el PEC de l’escola clica aquí