Tertúlies literàries dialògiques

Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement a través del diàleg sobre les millors creacions de la humanitat en disciplines com la literatura, l’art o la música. Amb les Tertúlies Dialògiques, es pretén l’aproximació directa dels alumnes, sense distinció d’edat, gènere, cultura o capacitat, a la cultura clàssica universal i al coneixement científic acumulat per la humanitat al llarg de el temps.

La Tertúlia es desenvolupa compartint, mitjançant un rigorós respecte de torn de paraula, aquelles idees o trams de l’obra que els participants prèviament han seleccionat perquè els han cridat l’atenció o els han suscitat alguna reflexió. Això genera un intercanvi molt enriquidor, que permet una major profunditat en els temes i promou la construcció de nous coneixements. A les sessions, un dels participants assumeix el paper de moderador, amb la idea d’afavorir la participació igualitària de tots.

Les més experimentades fins al moment són les Tertúlies Literàries Dialògiques, a les que les persones es reuneixen per dialogar i compartir sobre un llibre de la literatura clàssica universal. L’opció pels clàssics es deu a que les obres aborden les qüestions més centrals de la vida de les persones i per això han perdurat en el temps; i perquè això trenca amb les barreres elitistes culturals que han considerat la literatura clàssica un patrimoni de determinats grups socials. Es democratitza així l’accés a la cultura per totes les persones.

Les Tertúlies Literàries Dialògiques han demostrat que augmenten el vocabulari, milloren l’expressió oral, l’escriptura i la comprensió lectora. Al mateix temps, és un exercici de respecte i escolta igualitària, que transforma el context de les persones i crea sentit.