Badasport

Fa més de vint anys es va crear a Badalona un grup de treball format per Mestres d’Educació Física de les diferents escoles de la ciutat amb l’objectiu de treballar per oferir sortides esportives de qualitat per als alumnes de primària. 

Tot i ser l’Escola Cascavell una escola de Sant Adrià de Besòs, aquest any hem tingut la oportunitat de sumar-nos a aquest grup de treball. Com a conseqüència d’aquest pas els nostres alumnes han vist augmentat el nombre de sortides anuals relacionades amb la pràctica esportiva. Un altre fet que valorem molt positivament d’aquestes sortides és que permeten als nostres alumnes socialitzar amb infants d’altres escoles.