Comunitats d’Aprenentatge

  • Reptes que ens dona resposta ser comunitats d’aprenentatges:

– Superar les desigualtats
– Aconseguir l’èxit educatiu
– Millorar la convivència

  • Objectius:

– Èxit de resultats per a tothom
– Millora de la convivència
-Igualtat de possibilitats
-Participació de la comunitat
-Centre educatiu obert al territori

  • Com es fan possibles aquests objectius?

– Grups interactius

– Participació educativa de la comunitat
– Formació de famílies
– Tertúlies dialògiques
– Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes
– Formació dialògica del professorat