Biblioteca tutoritzada

La Biblioteca Tutoritzada és una de les formes d’extensió del temps d’aprenentatge que ha demostrat tenir més impacte en la millora dels resultats educatius. L’espai de la biblioteca queda obert fora de l’horari lectiu (durant la tarda, a mig dia, els caps de setmana …), perquè totes les persones disposin d’un lloc d’aprenentatge amb accés lliure i gratuït.

Aquesta extensió del temps d’aprenentatge es duu a terme amb voluntaris, el paper és el de promoure l’ajuda mútua i optimitzar les interaccions entre els alumnes de diferents edats, que solen trobar-se en aquest espai. 

La biblioteca pot estar organitzada físicament en racons de treball, en els quals es realitzen activitats variades: seguiment de les tasques escolars, lectura dialògica, recerca d’informacions per projectes, activitats amb ordinadors, etc.

Aquestes activitats solen ser proposades per una comissió mixta de treball que, d’una banda, organitza al voluntariat en aquest espai, i de l’altra, coordina el treball amb els professors de l’escola per a un millor aprofitament. Aquesta és també una alternativa inclusiva que supera la segregació durant el temps escolar dels alumnes que necessiten reforç. A la biblioteca tutoritzada, l’aprenentatge de tots els alumnes s’accelera gràcies a la interacció amb persones diverses, el que beneficia especialment als alumnes amb alguna necessitat específica.