Història

L’Escola Cascavell forma part de la Xarxa Pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És un centre d’Ensenyament Infantil i Primària que es troba situat a la Localitat de Sant Adrià de Besòs.

L’escola Cascavell és una escola pública, catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on la coeducació és fonamental i on poden tenir cabuda tots els infants, així com les seves famílies. Un centre que atribueix a l’educació una funció social compartida dirigida cap el desenvolupament personal de totes les persones de la Comunitat Educativa.

Som una escola que vol proporcionar als nostres alumnes una educació adequada i unes competències que els permetin inserir-se en la societat i desenvolupar-se com a persona.

Fomentar la formació i participació del professorat en motivació educativa com a eina per aconseguir una millora professional i personal.

Oferim oportunitats i facilitats utilitzant diferents recursos: materials, econòmics, humans, pedagògics i de l’entorn

La nostra visió com a centre actiu, emprenedor, seria una visió de futur, que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa.

Volem aconseguir l’atenció inclusiva de la diversitat. L’obertura de l’escola a les famílies, la formació de la comunitat educativa que acompanyi el procés innovació del centre.

Volem ser una escola que ofereixi al nostre alumnat una millor formació i integració en l’entorn, millorant la seva competència lingüística i social.

Vetllarem per la implicació i participació de les famílies en l’educació dels seus fills.

Treballarem estratègies que ens permetin mantenir i augmentar la cohesió i la implicació de totes les persones, docents i no docents, que desenvolupen la seva tasca en el centre.

Per això, la nostra escola el 3 de juny del 2016 va fer una assemblea per presentar el seu  nou projecte educatiu on va explicar el desig de convertir-se en Comunitats d’aprenentatge per tal de millorar els resultats acadèmics i millorar la convivència entre l’alumnat i les famílies.