Consell escolar

Les reunions del Consell Escolar són en convocatòria ordinària trimestral i al llarg del curs quan ho requereixi algun sector del Consell.

Sector mestres: Belén Donato , Pili Riesco, Francesc López i Saray Roldán

Representant de l’AFA i sector pares: Ana Osorto, Muhammed Muhammed, Hugo Martín Vásquez.

Representant de l’Ajuntament: José Luís Rodríguez

Personal de l’administració i serveis: Meritxell Rey

Equip directiu:

Cap d’estudis: Georgina Vidal

Director: Francesc Cortacans Roca

Secretària: Carme Parera