Model dialògic de resolució de conflictes

El diàleg igualitari i la participació solidària de tots en la recerca de consensos són la base fonamental d’aquest model.

És un model preventiu, perquè involucra a tota la comunitat en l’establiment d’una pauta de convivència. A través d’un diàleg igualitari, es construeixen de manera conjunta i consensuada- les normes de l’escola que tothom ha de respectar i aquells procediments que seran adoptats en el cas que aquestes normes siguin transgredides. D’aquesta manera, s’arriba a un acord sobre un marc de convivència que és acceptat i legítim per a tothom.

El model promou assemblees i més espais de diàleg en què tots participen i en els que tots els arguments són escoltats en la mateixa mesura. Tota la comunitat escolar es compromet amb l’establiment d’una bona convivència.