L’AMPA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola, que participa en tots aquells aspectes relacionats amb l’educació dels nostres fills i filles, per aconseguir, conjuntament amb l’equip de mestres, un ensenyament de qualitat.

Poden ser membres de l’Ampa tots el pares i mares d’alumnes de l’escola que ho desitgin, pagant una quota anual de 36euros. Amb la col.laboració de tots, fem possible que a l´Escola es puguin fer activitats que surten del currículum estricte establert i que fan que els nostres fills gaudeixin d´uns coneixements i tinguin uns recursos que, sense el suport de l’AMPA, no serien possibles.

Els membres de l’AMPA hi col·laborem amb aquests objectius:

  • Participar en l’educació dels nostres fills/es.
  • Oferir als nostres fills/es experiències enriquidores.
  • Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Donar resposta a les inquietuds com a pares i mares.
  • Reivindicar els nostres drets i deures com a pares i mares.
  • Gestionar els recursos que aporten les famílies.