Som una Comunitat d’Aprenentatge que persegueix la màxima qualitat d’ensenyament-aprenentatge per als seus alumnes. Creu i aposta fermament per les capacitats de tots els nens i nenes. No limita, ajuda a créixer.

Una escola participativa que es construeix amb la participació i la intervenció de tots els agents que poden millorar l’aprenentatge. El centre esdevé l’espai educatiu on totes les persones ensenyen i aprenen, siguin nens, mares, pares, voluntariat o l’equip de mestres, qui té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. Es basa doncs en l’acció coordinada de tots els agents educatius. Una escola on se us convida a ser protagonistes del procés educatiu del vostre fill o filla.

Una escola que treballa amb metodologies contrastades, basades en l’experimentació, el treball cooperatiu, el diàleg i l’aprenentatge dialàgic, la diversificació de propostes i de recursos, l’esforç els valors humans com a fonament i fita… Són les metodologies que millors resultats estan donant al món.

Podeu veure el dia a dia a l’escola als blocs de les comunitats de petits, mitjans i grans.

 

Reunions d’inici de curs

Aquestes són les dates de les reunions d’inici de curs:

  • dimarts 13 de setembre a les17h, Comunitat de Petits (P3, P4 i P5)
  • dimecres 14 de setembre a les 17h, Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r)
  • dijous 15 de setembre a les 17h, Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è).

Totes les reunions començaran al gimnàs i continuaran a les aules dels vostres fills i filles.

Primera gestora curs 2016-2017

Es convoca la primera gestora del curs escolar 2016/ 2017

Dia: 12 de setembre
Hora: 18.00 h
Lloc: Sala de Mestres de l’edifici de primària

Temes a tractar:

  • Deutes de famílies amb les extraescolars
  • Forma de cobrament de les extraescolars
  • Modificar la forma de pagament a les comissions
  • Beques d’ extraescolars.

Es prega la màxima assistència.