L’escola

Som una Comunitat d’Aprenentatge que persegueix la màxima qualitat d’ensenyament-aprenentatge per als seus alumnes. Creu i aposta fermament per les capacitats de tots els nens i nenes. No limita, ajuda a créixer.

Una escola participativa que es construeix amb la participació i la intervenció de tots els agents que poden millorar l’aprenentatge. El centre esdevé l’espai educatiu on totes les persones ensenyen i aprenen, siguin nens, mares, pares, voluntariat o l’equip de mestres, qui té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. Es basa doncs en l’acció coordinada de tots els agents educatius. Una escola on se us convida a ser protagonistes del procés educatiu del vostre fill o filla.

Una escola que treballa amb metodologies contrastades, basades en l’experimentació, el treball cooperatiu, el diàleg i l’aprenentatge dialàgic, la diversificació de propostes i de recursos, l’esforç els valors humans com a fonament i fita… Són les metodologies que millors resultats estan donant al món.

Característiques de l’escola

L’escola, de doble línia, es va posar en funcionament el 2005. Actualment ofereix tots els cursos d’Educació Infantil i Primària.

Escola amb un projecte pedagògic singular constituïda com a “Comunitat d’Aprenentatge” que implica un model de funcionament on es privilegia la relació de les famílies i de la comunitat amb els professionals docents. Les famílies tenen un paper primordial en l’organització del centre i una possibilitat efectiva de participació i de coneixement de la vida escolar quotidiana a través de les Comissions mixtes (familiars i mestres).

Equipaments, instal·lacions i serveis

El centre compta amb un edifici específic per a la Comunitat de Petits i un altre per a la Comunitat de Mitjans i Grans en el mateix recinte.

L’edifici per als alumnes de la Comunitat de Petits compta amb:

 • 6 aules de grup amb pissarres digitals. 2 aules de desdoblaments.
 • Aules específiques de música i psicomotricitat.
 • Material audiovisual i biblioteca (mediateca).
 • Pati amb porxo.

L’edifici dels Mitjans i Grans compta amb:

 • 13 Aules de grup i 6 de desdoblaments.
 • Unitat de Suport a l’Educació Especial.
 • Aules d’informàtica, biblioteca/mediateca, música i anglès.
 • Les aules de Primària tenen pissarres digitals interactives.
 • Gimnàs – Sala polivalent (teatre).
 • Menjador amb cuina al mateix centre: tota la fruita, arròs, llegums i un 50% d’hortalisses de conreu ecològic, i també la pasta, cuscús, quinoa, espècies, sucre i pinya de comerç just. I els lactis són de La Fageda. Especial incidència en una major presència de fruita, verdura, peix i aliments integrals, eliminant greixos, sucres, fregits, etc.A càrrec de l’empresa Nari-nans.

Aspectes a destacar

 • Serveis d’acollida matinal i de tarda.
 • Treball per Ambients a la Comunitat de Petits.
 • Grups Interactius i Tertúlies Literàries.
 • Hort escolar.
 • Activitats extraescolars.
 • Projecte d’innovació en llengua anglesa.
 • Projecte d’innovació en mediateca escolar.
 • Ambientació, projecte i aules per a la participació de les famílies.
 • Especial atenció a la música, l’educació psicomotriu.
 • Especial atenció a la incorporació a l’aula de les noves tecnologies.