Grups interactius i tertúlies

A l’escola Lledoner es realitzen dues activitats pròpies de les comunitats d’aprenentatge: els grups interactius i les tertúlies.

Els Grups Interactius és una forma d’organització de l’aula que compta amb la participació de persones adultes voluntàries i on la interacció i la comunicació adquireixen un paper protagonista.

Les Tertúlies Dialògiques consisteixen en el fet que un grup de persones es reuneixen periòdicament al voltant d’un llibre per a reflexionar i dialogar a partir d’ell. A l’escola les realitzem des de P3 a 6è, tot i que el seu desenvolupament canvia en funció de l’edat de l’alumnat.

A comunitat de petits les mestres expliquen un conte als alumnes, i després els nens dialoguen a partir del conte en petits grups, dinamitzats cadascun d’ells per un pare o mare voluntària.

A primer i segon són els voluntaris els que expliquen el conte, amb mig grup, i després tots junts, alumnes, voluntari i mestre, dialoguen a partir del conte, parlant de les pròpies vivències, de quina part del conte els ha sorprès, intrigat, agradat, desagradat… i el per què, de com haurien actuant si haguessin estat el protagonista de la història…

 A partir de tercer són els alumnes el que llegeixen el llibre de tertúlies. El llegeixen a casa i tenen un petit quadern on han d’escriure quina part del capítol els hi sobtat, agradat, intrigat.. i el per què. El diàleg es fa a partir de les aportacions que els alumnes han realitzat al seu quadern.