Serveis

Gestionem i fem el seguiment de les extraescolars del centre, així com del menjador escolar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars estan organitzades i gestionades per la Comissió de Serveis de l’Escola, i tenen com a principals objectius:

  1. Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
  2. Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  3. I ajudar a les famílies a la conciliació de l’horari laboral.

MENJADOR

La comissió  vetlla pel bon funcionament diari del menjador a nivell tant  d’alimentació com de monitoratge. Això vol dir que revisa els menús,  les matèries primes, la qualitat del menjar així com que estiguin ben cuinats. També vetlla perquè hi hagi l’adecuada atenció a les diferents patoligies (al·lèrgies, intoleràncies) i diversitat (vegetarians, sense porc…) de menús.

c.serveis@escolalledoner.com