Pla lector

EL PLEC  presenta el marc de referència de les actuacions del centre al voltant de la lectura, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com  les relacionades amb la potenciació de la biblioteca escolar i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Els objectius generals responen als tres eixos en què s’articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

El vigent pla de lectura de centre es va aprovar el curs 15-16.

Pla de lectura de centre