El projecte lingüístic

És l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents.

El projecte lingüístic del nostre centre es va aprovar el curs 2008-2009 i actualment està en procés de revisió.

Projectelingüístic