Racons d’aprenentatge a Petits

👣 ELS RACONS APRENENTATGE     🎨

Els racons de lliure circulació són espais pensats perquè cada infant pugui circular de manera lliure i trobi propostes de diferents àmbits d’aprenentatge ( llengua, matemàtiques, STEAM, construccions i creativitat) en un mateix espai.

En aquests moments l’adult acompanya l’activitat autònoma dels infants respectant els seus interessos, d’aquesta manera es potencia l’autoregulació i se’ls pot acompanyar d’una manera molt individualitzada.

Els racons han d’afavorir la creativitat, a través del joc i la manipulació de materials, i l’adquisició d’aprenentatges significatius i funcionals.

👣 ORGANITZACIÓ 👣

S’organitzen dins un espai, que normalment és l’aula o pot ser un espai comú o exterior, que facilita les relacions entre els infants i els materials o objectes, on poder compartir i fer tasques conjuntament. S’ estableix un nombre màxim d’infants a cada racó (4 o 5 nens/es) buscant així fluir la circulació i donar l’oportunitat als infants que descobreixin les altres propostes de l’aula.

Normalment els racons es programaran setmanalment però la seva temporalitat podrà variar en funció dels interessos dels nens/es i en funció dels objectius d’aprenentatge. Es combinaran racons on  es pugui treballar autònomament, racons de consolidació i racons amb objectius nous que requereixin més la supervisió de la mestra/e.

Els racons permeten a l’infant planificar i trobar les seves pròpies estratègies per anar progressant d’una manera responsable i autònoma, en petit grup. 

L’organització i distribució dels racons ha de convertir l’aula en un lloc agradable i atractiu que provoca curiositat, ganes d’actuar i el lliure moviment dels infants sense entrebancs ni atapeïments. Les característiques físiques del mobiliari i dels materials dels racons són factors clau pel seu bon funcionament.

Els racons de lliure circulació són els següents:

P3: construcció, llengua, matemàtiques, iniciació a l’STEAM i creativitat

P4: construcció, llengua, matemàtiques, STEAM i creativitat

P5: construcció, llengua, matemàtiques i creativitat 

Hi ha racons on la participació és obligatòria durant la setmana o temps establert per realitzar el racó, buscant així que els infants descobreixin tots els racons.

El nombre de propostes obligatòries per nivell és: 

P3 : una proposta

P4: dues propostes

P5: tres propostes 

“DIGUES I HO OBLIDO, ENSENYA’M I HO RECORDO, INVOLUCRA’M I HO APRENC.”

Benjamin Franklin