D’exteriors

Perquè un hort a l’escola?

El treball a l’hort ecològic a l’escola, és la manera més adient de fomentar entre els nostres alumnes una educació mediambiental, entenent com a educació ambiental el procés interdisciplinari per comprendre les interrelacions dels éssers humans entre sí i amb la naturalesa, emmarcant-ho dins d’un projecte educatiu global, basat en la cura, respecte entre iguals i la defensa de la natura.

Aquest projecte pretén fomentar l’adquisició de capacitats i competències bàsiques en coneixements, criteris i actituds d’acord amb una responsabilitat personal i solidària amb el medi ambient.

Tota l’escola, infantil i primària hauria d’implicar-se en el treball amb la terra que es començaria cap el mes d’octubre, fent planters i diaris del procés, cura i cultiu de les plantes durant tot el curs.

Objectius generals:

  1. Ajudar als alumnes a prendre consciència i sensibilitat davant les qüestions mediambientals.
  2. Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes.
  3. Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.
  4. Capacitar els alumnes perquè puguin trobar solucions als problemes ambientals.
  5. Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
  6. Reconèixer la dependència de l’agricultura que té la humanitat.
  7. Treballar el projecte de l’hort d’una manera interdisciplinària.

Des de la comissió us convidem a visitar la web de les escoles hortelanes.

c.hort@escolalledoner.com