Som una Comunitat d’Aprenentatge que persegueix la màxima qualitat d’ensenyament-aprenentatge per als seus alumnes. Creu i aposta fermament per les capacitats de tots els nens i nenes. No limita, ajuda a créixer.

Una escola participativa que es construeix amb la participació i la intervenció de tots els agents que poden millorar l’aprenentatge. El centre esdevé l’espai educatiu on totes les persones ensenyen i aprenen, siguin nens, mares, pares, voluntariat o l’equip de mestres, qui té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. Es basa doncs en l’acció coordinada de tots els agents educatius. Una escola on se us convida a ser protagonistes del procés educatiu del vostre fill o filla.

Una escola que treballa amb metodologies contrastades, basades en l’experimentació, el treball cooperatiu, el diàleg i l’aprenentatge dialàgic, la diversificació de propostes i de recursos, l’esforç els valors humans com a fonament i fita… Són les metodologies que millors resultats estan donant al món.

 

Portes Obertes, 12 i 14 de març

El dimarts 12 de març de 2019, a les 18 h. farem una xerrada informativa per donar a conèixer el projecte educatiu de la nostra escola. En acabar farem una visita pels diferents espais del centre.
El dijous 14 de març de 2019, a les 15 h. podreu veure… Llegeix més»

Consell Escolar, 30 de gener

Pel dimecres 30 de gener està convocat el Consell Escolar, amb el següent ordre del dia:

– Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
– Estat de comptes de l’escola (tancament econòmic 2018 i pressupost 2019).
– Precs i preguntes.

Podeu fer arribar la vostra veu a través dels vostres… Llegeix més»